Bìa cột dây nhựa F4

Loại bìa: Bìa cột dây

Khổ giấy: F4

Màu sắc: Trắng

* Màu sắc bìa thực tế có thể đậm hoặc nhạt hơn so với hình web.

Ms. Diễm