Bìa còng Kokuyo F4 5cm

Kích thước khổ F4 (28,5x35cm) Kích thước F4 lớn hơn A4, cho nên với bìa còng Kokuyo khổ F4 có thể lưu trữ được các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để trong bìa lỗ khổ F4.

Kích thước phần gáy bìa là 5cm. Thiết kế còng phù hợp với độ dày của gáy. 

Ms. Diễm