Bấm lỗ Eagle 837

Bấm lỗ Eagle 837 – Dụng cụ kết nối giấy tập riêng lẻ thành tập tài liệu gọn đẹp để tránh các trường hợp thất lạc. Loại bấm 2 lỗ có thể dùng để đóng số lượng giấy dày, được nhiều văn phòng và cơ sở in ấn sử dụng cho công việc.

– Là sản phẩm phổ biến trên thị trường, có thể bấm lỗ được 20 tờ giấy.

– Chịu lực, chịu nhiệt tốt, đa dạng màu sắc, mẫu mã đẹp.

Ms. Diễm