Bút lông là loại bút được thiết kế với kiểu dáng hiện đại gồm có hai đầu bút khác nhau (bút lông dầu) đó là một đầu nhỏ với kích thước của nét chữ là 0,6 mm và một đầu lớn có kích thước nét chữ là 0,8 mm. Thiết kế với 2 đầu như vậy để thuận tiện cho việc sử dụng và đa dạng về nét chữ hơn.

Có 2 loại bút lông:

Bút lông dầu: Sử dụng loại mực không xóa được, sử dụng cồn để xóa, có 2 đầu với nhiều kích cỡ

Bút lông bảng: Sử dụng loại mực thường, có thể xóa một cách dễ dàng, có 1 đầu duy nhất, có nhiều kích cỡ khác nhau

Bút lông các loại

Bút lông dầu Pilot

Ms. Diễm