Bìa kiếng là sản phẩm file hồ sơ được sử dụng thường xuyên trong các văn phòng công ty, trường học…  

Có sự khác nhau giữa công dụng file hồ sơ, như sản phẩm bìa kiếng dùng 2 miếng để bọc bên ngoài các cuốn sổ, bản báo cáo, tài liệu, giáo án đã có đóng gáy tập. Dùng cách bấm ghim và băng keo simily để cố định bìa kiếng.

Bìa kiếng có các kích thước A4A3

Ms. Diễm