Quyền lợi khi mua hàng tại Văn Phòng Phẩm Vinh Phạm:

  • Giá: Trường hợp ký hợp đồng cung cấp trọn gói văn phòng phẩm với Công ty, Công ty sẽ giữ mức giá tốt nhất cho Quý khách trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng từ 06 tháng – 1 năm.
  • Chiết khấu: Áp dụng mức chiết khấu cao nhất cho Quý khách.
  • Phương thức thanh toán: Áp dụng công nợ tối đa là 30 ngày kể từ ngày Công ty bàn giao đầy đủ hàng hóa, hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ khác có liên quan.
  • Chính sách đổi trả hàng: Áp dụng chính sách đổi trả trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Quý khách chỉ cần giữ hàng hóa còn nguyên đai nguyên kiện và chứng từ khác có liên quan (nếu có),Công ty sẽ thực hiện đổi trả theo đúng yêu cầu của Quý khách.
  • Giao nhận hàng: Áp dụng “Quyền ưu tiên” khi giao nhận hàng tức là Quý khách sẽ luôn được ưu tiên trong việc giao nhận hàng hóa bất kể số lượng hàng và thời gian gấp.