0985 233 858
Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Vinh Mr.Vinh
 Mr.Vinh-01692779641
Ms.Thanh Thúy-0985233858 Ms.Thanh Thúy-0985233858
 Ms. Thúy-0985233858
Danh mục

 

hóa đơn bán lẻ

được làm bằng giấy trắng, chuyên dùng cho việc bán lẻ, đóng thành cuốn với kích thước 12 x20cm và từ 30 số đến 50 số. có nhiều loại hóa đơn bán lẻ: hóa đơn bán lẻ 1 liên, 2 liên, 3 liên. trên mổi hóa đơn được thiết kế theo chuận theo quy đinh hiện hay.

 
 
Gọi...
Gọi...